Název Popis
Hmotnost pramínků Průměrná hmotnost jednoho pramene délek 40-55 cm je 0.7 – 0.9 g. Hmotnost pramenů 55 – 77 cm je 0.9 – 1.2 g. Prameny je možné vyrobit na základě individuálních požadavků.
Použitý keratin Používáme pouze nejkvalitnější čirý italský keratin u kterého je zaručená pevnost spojů.
Metody Jsme schopni připravit prameny pro metody ”keratin za tepla” a “microring”.